Publiekscatering met beleving.

Bevrijdingspop / Haarlem

Publiekscatering is tegenwoordig een essentieel onderdeel van ieder evenement. Niet alleen om bij te kunnen dragen aan het bestaansrecht en verdienmodel van het evenement, maar ook vanwege het onderscheidend karakter. De gekozen opzet van de publiekscatering dient naadloos aan te sluiten op de wensen van de bezoekers.

Dat is niet zo gemakkelijk omdat de vraag en verwachting van de bezoeker continu verandert. Maar het succes van de publiekscatering hangt ook nauw samen met de zichtbaarheid, verkrijgbaarheid en omloopsnelheid tijdens het evenement zelf. Al met al een complex proces. LOC7000 neemt de zorg hiervoor graag uit handen. Met een gedegen voorbereiding, strakke productie en kwalitatief sterk cateringaanbod, leveren we publiekscatering op maat wat modulair in te zetten is.

Publiekscatering met een kop en een staart.

Een goed doordacht plan op het gebied van infrastructuur en eventproductie is een voorwaarde voor een succesvolle publiekscatering. Denk hierbij aan aanvoerroutes, opslag en distributie op het terrein, routing van het publiek en de vereiste technische voorwaarden als bier- en koeltechniek. De afstemming zorgt voor een gedegen cateringplan waarbij er zowel aandacht is voor het aanbod als voor de logistieke planning.

“Dat we het halfronde bar principe steeds meer terugzien op andere evenementen, vinden we een mooi compliment.”

HANS THEEUWES, SPECIALIST BARMANAGEMENT EN LOGISTIEK

Drankinkoop en logistiek.

Foodconcepten en uitvoering.

Het foodaanbod op een evenement is van grote invloed op de beleving en waardering van de bezoeker. Wat het juiste aanbod is, hangt van veel factoren af; de doelgroep, het verwachte aantal bezoekers, het concept, de wensen van de organisator, logistiek en uiteraard het budget.

Met een selectie van mooie, gevarieerde producten van professionele en betrouwbare cateringpartners, brengen we vraag en aanbod samen. Maar ook het samen ontwikkelen van nieuwe foodconcepten en producten is iets waar we graag dagelijks mee bezig zijn. Dit om ons te blijven onderscheiden.

We streven ernaar om zoveel mogelijk ‘eerlijk eten’ te serveren. Dat kan betekenen dat de publiekscatering volledig of gedeeltelijk duurzaam is, maar ook bijvoorbeeld dat er duidelijke voorwaarden worden gesteld aan de cateraar wat betreft de productiemethoden of omloopsnelheid. Uiteraard voldoen we met onze partners in publiekscatering altijd aan de hoogste HACCP eisen en andere wet- en regelgeving op dit gebied

Consultancy en advies.

Referenties publiekshoreca.

Vragen? We helpen u graag.