'enjoying events'

‘enjoying events’

‘enjoying events’

‘enjoying events’

products:

Projectmanagement

Ieder evenement start met een idee. Hoe dat idee concreet wordt uitgewerkt, bepaalt uiteindelijk het succes van het evenement. Specifieke factoren als doelgroep, locatie, omgeving, capaciteit en  programmering zijn sterk van invloed op de praktische uitwerking. Zo vraagt een mobiliteitsplan voor de Libelle Zomerweek om een hele andere invulling dan dat van een rockconcert. Hetzelfde geldt uiteraard voor beveiliging of bijvoorbeeld publiekscatering.

Met onze jarenlange praktijkervaring voor zeer uiteenlopende evenementen hebben we de kennis opgebouwd om al deze factoren samen met onze opdrachtgever op de juiste manier te kunnen interpreteren én optimaal op elkaar af te stemmen. Van plan, budgettering en planning, tot praktische uitwerking. Hoe intensiever de afstemming in de conceptfase is, hoe groter de kans op een goed eindresultaat. Daarom heeft het onze sterke voorkeur om al vanaf het begin van het proces nauw samen te werken.

 

LOC7000 Eventmanagement

Projectmanagement omvat de volledige coördinatie en uitvoering van een evenement. Van voorbereiding en planning tot productie, budget- en kwaliteitsbewaking. Omdat we sterk geloven in onze medeverantwoordelijkheid voor een succesvolle uitvoering van een evenement zoeken we in de samenwerking altijd een zo breed mogelijke benadering. Dit houdt onder meer in dat we geen individuele projectmanagers verhuren maar altijd zoeken naar een geïntegreerde aanpak en bij voorkeur het volledige (deel)project van A tot Z begeleiden.

 

FAB - Food And Beverage

Het cateringaanbod op een evenement is van grote invloed op de beleving en waardering van de bezoeker, zeker tegenwoordig. Wat het juiste aanbod is hangt van veel factoren af: de doelgroep, het verwachte aantal bezoekers, het concept, de wensen van de organisator, logistiek en uiteraard het budget. Maar het succes van de publiekscatering hangt ook nauw samen met de zichtbaarheid, verkrijgbaarheid en omloopsnelheid tijdens het evenement zelf. Al met al een complex proces. LOC7000 FAB neemt de zorg hiervoor graag uit handen. Met een gedegen voorbereiding, strakke productie en kwalitatief sterk cateringaanbod waarin onze liefde voor lekker eten en drinken altijd zichtbaar is/duidelijk naar voren komt.

 

 

naar boven