'enjoying events'

‘enjoying events’

‘enjoying events’

‘enjoying events’

products:

Infra & Techniek

Van leeg veld tot complete stad; op veel (buiten)locaties zijn de benodigde voorzieningen voor een grootschalige evenement niet standaard aanwezig, maar moeten ze tijdelijk worden aangelegd.

LOC7000 Infra & Techniek weet een basisconcept voor een evenement om te zetten in een gedegen logistiek plan met bijbehorende bouwtekeningen, van waaruit een volledige infrastructuur kan worden opgebouwd. Met alle faciliteiten die daarbij horen: water, elektra, sanitair, licht & geluid, tijdelijke wegen en afzettingen, tot soms zelfs huisvesting en winkels. Hoe gecompliceerd ook: voor de logistieke en technische uitdagingen die onvermijdelijk deel uitmaken van een dergelijk proces zoeken we altijd een oplossing. Samen met de opdrachtgever vertalen we de ideeën vervolgens naar een praktisch uitvoerbaar plan. Met een gedetailleerde planning waardoor op- en afbouwperiodes tot een minimum kunnen worden beperkt.

 

LOC7000 Eventmanagement

Op veel locaties zijn de benodigde voorzieningen voor een evenement niet standaard aanwezig. LOC7000 kan de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van een volledige infrastructuur verzorgen. Met alle faciliteiten die daarbij horen: water, elektra, sanitair licht & geluid, tijdelijke wegen en afzettingen, tot soms zelfs huisvesting en winkels. Samen met de opdrachtgever vertalen we de ideeën hierover naar een praktisch uitvoerbaar plan met een gedetailleerde planning, en verzorgen we de volledige productie.

 

FAB - Food And Beverage

Een goed doordacht plan op het gebied van infrastructuur en techniek is een voorwaarde voor een succesvolle publiekscatering. Denk hierbij aan aanvoerroutes, opslag en distributie op het terrein, routing van het publiek en de vereiste technische voorwaarden als bier- en koeltechniek. De interne afstemming tussen LOC7000 FAB en Infra & Techniek zorgt voor een gedegen cateringplan waarbij er zowel aandacht is voor het aanbod als voor de logistieke planning.

 

 

naar boven