'enjoying events'

‘enjoying events’

‘enjoying events’

‘enjoying events’

products:

Consultancy

Met ruim dertig jaar ervaring in evenementenorganisatie heeft LOC7000 veel waardevolle, praktijkgerichte expertise opgebouwd. Deze expertise zetten we graag in voor het geven van advies. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van een potentiële evenementenlocatie, het maken van een risicoanalyse, of het adviseren over de verschillende keuzes in betaalsystemen. Dit betekent uitdrukkelijk niet dat de praktische uitwerking automatisch bij LOC7000 wordt neergelegd. Ons doel is evenementen beter te maken. Een onafhankelijk advies staat daarom geheel los van de uitvoering en kan ook inhouden dat de praktische uitvoering door een andere partij wordt gedaan. 

 

Event management

Projectmanagement omvat de volledige coördinatie en uitvoering van een evenement. Van voorbereiding en planning tot productie, budget- en kwaliteitsbewaking. Omdat we sterk geloven in onze medeverantwoordelijkheid voor een succesvolle uitvoering van een evenement zoeken we in de samenwerking altijd een zo breed mogelijke benadering. Dit houdt onder meer in dat we geen individuele projectmanagers verhuren maar altijd zoeken naar een geïntegreerde aanpak en bij voorkeur het volledige (deel)project van A tot Z begeleiden. 

 

FAB

Naast ondersteuning bij de praktische uitwerking kan LOC7000 FAB ook alleen voor advies op het gebied van publiekscatering worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld met de vraag hoe het aanbod optimaal is af te stemmen op het beoogde publiek. Welke producten sluiten het beste aan op de beleving van het evenement? Hoe kunnen we het publiek aangenaam verrassen? En welke cateraars bieden de gewenste kwaliteit, smaakbeleving en keuzemogelijkheid? Maar ook over juiste indeling van het terrein, optimaliseren van de routing, kwaliteitsbewaking, het verduurzamen van de publiekscatering of advies over mogelijke producten, leveranciers en service. Hierbij verliezen we het waarborgen van het hoogste rendement nooit uit het oog.

 

 

naar boven