'enjoying events'

‘enjoying events’

‘enjoying events’

‘enjoying events’

Over LOC7000:

Over ons

Al meer dan dertig jaar organiseert LOC7000 grootschalige evenementen. Met een team van ervaren, enthousiaste mensen waarbij het organiseren van events onderdeel uitmaakt van het DNA. Dit gedreven team is wat LOC7000 uniek maakt. Of het nu om de organisatie van een grootschalig concert gaat, een lifestyle festival als Lowlands, North Sea Jazz of de Libelle Zomerweek; het doel is altijd om een evenement, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, zo optimaal mogelijk neer te zetten.


LOC7000 is dan ook geen partner aan de zijlijn. We voelen ons onderdeel van een organisatie, en mede verantwoordelijk voor het succes van een evenement. Zo benaderen we iedere samenwerking. We denken graag mee in de conceptfase; hoe komt het idee zo goed mogelijk tot zijn recht? Bij planning en budgettering; want het bestaansrecht van een evenement hangt nauw samen met een gezond financieel plan. En we zoeken samen met de opdrachtgever naar de beste oplossingen voor aspecten als mobiliteit, infrastructuur & techniek, publiekscatering en veiligheid. Die oplossingen kunnen per evenement sterk verschillen, want ieder evenement is immers uniek. Maar juist dat is de uitdaging waar LOC7000 zich graag voor inzet: hoe maken we een evenement met al zijn unieke eigenschappen tot een ultieme beleving voor alle betrokkenen?


LOC7000 is medeverantwoordelijk voor ruim 150 evenementen per jaar. De basisbehoeften van evenementen zijn door de jaren heen sterk veranderd. We zijn hierin meegegroeid, maar hebben ook altijd een actieve voortrekkersrol ingenomen. Dat is een bewuste keuze. Door zelf nieuwe toepassingen en methodes te ontwikkelen op het gebied van projectmanagement, publiekscatering en betaalsystemen kunnen we nog beter inspelen op de behoeften van het publiek, de organisatie en andere belanghebbenden. En dus nog gerichter maatwerk leveren om een evenement, en de evenementensector in zijn geheel, beter te maken. 

 

De activiteiten van LOC7000 zijn onder te verdelen in twee labels:

 


LOC7000 Eventmanagement zorgt in nauwe samenwerking met de partner of opdrachtgever voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van een volledig evenement, of deelgebieden daarvan. Hieronder vallen onder meer budgettering en budgetbewaking, vergunningen en veiligheid, planning & inkoop, infrastructuur en techniek, mobiliteit en bouwcoördinatie. Ook FAB en PaySystems kunnen hier deel van zijn. Daarnaast biedt LOC7000 gericht advies over deze deelgebieden aan overheden, hulpverleningsdiensten en organisatoren.


FAB (Food and Beverage) is gespecialiseerd in publiekscatering. Het aanbod, de service en verkrijgbaarheid van de horeca op een evenement zijn van grote invloed op de beleving en waardering door de bezoekers. Voor de organisatie geldt dat publiekscatering (vaak) één van de belangrijkste financiële pijlers is. Kortom: goed eten en drinken is voor een evenement van levensbelang. In nauw overleg met onze opdrachtgevers en partners zoeken we naar de optimale mix van aanbod, verkrijgbaarheid, service en omzetsnelheid. Met een selectie mooie, gevarieerde producten van professionele cateraars die exact op het publiek is afgestemd.


 

producten:

 • Project management

  Projectmanagement

  Ieder evenement start met een idee. Hoe dat idee concreet wordt uitgewerkt bepaalt uiteindelijk het succes van het evenement. Specifieke factoren als doelgroep, locatie, omgeving, capaciteit en  programmering zijn sterk van invloed op de praktische uitwerking. 

  meer

 • Consultancy

  Consultancy

  Met ruim dertig jaar ervaring in evenementenorganisatie heeft LOC7000 veel waardevolle, praktijkgerichte expertise opgebouwd. Deze expertise zetten we graag in voor het geven van advies.

  meer

 • Infra & Techniek

  Infra & Techniek

  Van leeg veld tot complete stad; op veel (buiten)locaties zijn de benodigde voorzieningen voor een grootschalige evenement niet standaard aanwezig, maar moeten ze tijdelijk worden aangelegd.

  meer

 • Vergunningen & Veiligheid

  Vergunningen & Veiligheid

  Welke eisen stellen de overheidsdiensten aan voorzieningen voor mobiliteit en crowdmanagement? Is een organisator verplicht een calamiteitenplan op te stellen? En op welke manier implementeer je die plannen vervolgens?

  meer

 • Eten & Drinken

  Eten & Drinken

  Bij LOC7000 zijn we van mening dat een goede afstemming van de catering op de specifieke doelgroep van een evenement essentieel is. De catering is van grote invloed op de beleving en waardering van de bezoeker voor het evenement, tegenwoordig nog meer dan vroeger.

  meer

naar boven

nieuws: meer

coming up: meer